skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zal dit jaar plaatsvinden op schrikkeldag: 29 februari om 15.00u, in het clubhuis van Joy. De agenda vind je hieronder. Alle leden zijn van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Dit jaar hebben we bovendien een interessante presentatie tijdens de ALV over ‘mentaal tennis’ door topspeler en sportpsycholoog Thomas Orestis Panoulas van tennisschool Inspire. Need we say more? Komt allen!

 

Agenda:

1.     Opening

2.     Mededelingen en ingekomen stukken

3.     Goedkeuring verslag ALV 2019

4.     Nieuwe statuten ALTC Joy Jaagpad – formele goedkeuring

5.     Terugblik op het afgelopen seizoen

a.     Commissies

b.     Nieuwe contracten Tennisscholen

c.     Ontwikkelingen Clubhuis

6.     Presentatie Thomas Orestis Panoulas, topspeler en sportpsycholoog

7.     Voorstel bestuurswisselingen en herbenoeming

8.     Financiën

a.     Terugkoppeling jaarverslag 2018 en kascommissie

b.     Terugkoppeling jaarverslag 2019 en kascommissie

c.     Begroting 2020

9.     Vooruitblik 2020

10.  Rondvraag

11.  Sluiting

We sluiten deze Algemene Ledenvergadering af met een ‘Schrikkelborrel’.

Back To Top
X