skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram
  • Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met een aannamecomité, bestaande uit ten minste twee Jeugdcommissie- /Bestuursleden
  • Het aannamecomité is verantwoordelijk voor het controleren van de referenties
  • Er wordt een VOG (Verklaring omtrent gedrag) opgevraagd. Dit wordt elke 3-5 jaar herhaald.
  • Het aannamecomité kan ondertekening van VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) door de (nieuwe) vrijwilliger als voorwaarde stellen. Vrijwilligers die geen lid zijn van de KNLTB vallen daarmee onder het tuchtrecht van de bond en zijn daarvan op de hoogte. 
  • Toetsing via het Gezamenlijk Registratiesysteem Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk wanneer mogelijk 
  • De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragscode Jeugdbegeleiding
Back To Top
X