Ga naar hoofdinhoud
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Algemene voorwaarden Joy Jaagpad

Automatische Incasso

Nieuwe (en bestaande) leden zijn verplicht om Joy Jaagpad te machtigen voor automatische incasso van de contributie. Zonder machtiging kunnen wij je helaas niet inschrijven.
Je inschrijving wordt dan niet in behandeling genomen en uit de database verwijderd. Op het inschrijfformulier vul je direct je bankgegevens in.

Spelerspas

Alleen met een geldige KNLTB Joy Jaagpad spelerspas mag je op het park spelen! Dit geldt ook voor deelname aan competitiewedstrijden en officiële toernooien. Na ontvangst van de contributie (zie hieronder) ontvang je je spelerspas via het clubhuis.

Voor deze spelerspas lever je via e-mail een pasfoto in bij de ledenadministratie (ledenadministratie@joyjaagpad.nl). Zonder pasfoto en ontvangst van de contributie kunnen wij je aanmelding niet verwerken! Zorg voor deze pasfoto en voor voldoende saldo op je rekening.

Spelerspas meerdere jaren geldig

Let op: de spelerspas is sinds 2019 meerdere jaren geldig. Je ontvangt dus niet ieder jaar een nieuwe pas. Gooi je pas dus niet weg na afloop van het seizoen!

Waaraan moet een digitale pasfoto voldoen?

Je pasfoto kun je uitsluitend digitaal aanleveren onder de volgende voorwaarden:

  • Je digitale pasfoto voldoet grotendeels aan dezelfde voorwaarden als een normale pasfoto;
  • Jij staat op de foto en die is recent, duidelijk en goed gelijkend;
  • De foto is recht van voren genomen, tegen een lichte, egale achtergrond;
  • De breedte van het hoofd op de foto is ongeveer tweederde van de fotobreedte;
  • Beide ogen zijn zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, wanneer de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd is onbedekt, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hiertegen verzetten. Wanneer het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn;
  • Het bestandstype is .jpg;
  • De verhouding breedte / hoogte is ongeveer drie / vier;
  • Het formaat is tenminste 300 x 400 pixels;
  • Vermeld in de e-mail: je naam, bondsnummer en geboortedatum.

Studenten

Studenten komen alleen in aanmerking voor de gereduceerde contributie wanneer zij een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor een voltijdstudie naar de ledenadministratie hebben gestuurd (zie adres hieronder). Bestaande studentleden die voor 1 januari van het nieuwe jaar geen bewijs hebben ingestuurd worden geïncasseerd voor het bedrag van de seniorencontributie. Wordt het bewijs van inschrijving als student na 1 januari ingestuurd dan kan het verschil op verzoek worden gerestitueerd, maar wordt wel een bedrag van € 20,- administratiekosten berekend.

Gezinnen met Stadspas

Gezinsleden met een stadspas krijgen 15% korting op de contributie, en je betaalt geen administratiekosten. Dit aanbod geldt alleen voor jeugdleden en dagleden (ma t/m vr 9 -17 uur). Let op: het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder).

Privacystatement

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Dit doen wij in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens die nodig zijn voor de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden doorgegeven aan de KNLTB. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor mailings van Joy Jaagpad. Door lid te worden van Joy Jaagpad, geef je aan dat je hiermee akkoord gaat.

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap en betalen contributie

Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder). Na aanmelding wordt jaarlijks via automatische incasso het verschuldigde contributiebedrag geïncasseerd. Dit vindt voor aanvang van het tennisseizoen plaats. Zodra je contributie door ons ontvangen is, ontvang je zo spoedig mogelijk je spelerspas.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch voor het volgende jaar verlengd, tenzij je schriftelijk (per post of liever per e-mail aan ledenadministratie@joyjaagpad.nl) vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap bij de ledenadministratie hebt opgezegd. Let op: je uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.

Zeg je je lidmaatschap na 1 december op, maar voor 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening, voor welpen en jeugdleden € 20,-. Een opzegging na 1 maart is opzeggen per het einde van het seizoen. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Wijziging in voorwaarden

De algemene voorwaarden van Joy Jaagpad kunnen gewijzigd worden zonder individuele waarschuwing.

Back To Top