skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Vertrouwenscontactpersoon

ALTC Joy Jaagpad heeft een vertrouwenscontactpersoon ingesteld. Deze biedt bij een melding een luisterend oor en informatie over de stappen die gezet kunnen worden. Hij of zij ondersteunt de hulpvrager bij gesprekken met derden. Bijvoorbeeld bij bemiddeling, het indienen van een klacht of het doen van aangifte. De vertrouwenscontactpersoon verwijst zo nodig door naar de hulpverlening. De vertrouwenscontactpersoon treedt niet zelf op als bemiddelaar tussen vermoedelijke dader en slachtoffer; dat is nadrukkelijk niet zijn of haar taak. Op de vertrouwenscontactpersonen kan een beroep worden gedaan bij alle vermoedens van seksueel misbruik, dus ook als het gaat om handelingen die wettelijk niet strafbaar zijn. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht en maakt anoniem rapportage op. Dat betekent dat alleen met uitdrukkelijke toestemming van de hulpvrager informatie aan anderen gegeven wordt. Er is één uitzondering: wanneer er sprake is van strafbare feiten heeft ook de vertrouwenscontactpersoon de wettelijke verplichting deze bij de politie te melden. De vertrouwenscontactpersoon zal de ASK/NOC*NSF training volgen.

De vertrouwenscontactpersoon bij ALTC Joy Jaagpad is:

Anita van der Veen
E: anitavanderveen6@gmail.com
T: 06 29 387 408

Met haar persoonlijke interesses, professionele ervaringen en stevige karakter is Anita van der Veen (47) de ideale Vertrouwenscontactpersoon voor Joy.

Anita woont sinds 2008 in Amsterdam is vanaf dat jaar ook lid bij Joy. Zij heeft na haar opleiding HBO Toerisme geruime tijd in de reiswereld gewerkt en reist zelf ook graag. Daarna werkte Anita een aantal jaren in de arbeidsbemiddeling bij Start People waar zij zich voornamelijk bezig hield met leerwerktrajecten voor jongeren. In Amsterdam heeft zij vier jaar voor de Gemeente gewerkt in de begeleiding van jongeren naar een baan of opleiding en zette een centrum op waar jongeren terecht kunnen met vragen en in contact kunnen komen met de juiste personen of instanties. Sinds alweer een aantal jaar is Anita werkzaam voor ROC TOP waar zij de opleidingen coördineert voor Zorg en Welzijn in Amsterdam en op Bonaire en als aanspreekpunt fungeert voor docenten, mentoren en leerlingen.

Anita heeft ruime ervaring als gesprekspartner, ook wanneer het gaat om persoonlijke omstandigheden, en met de begeleiding van jeugd/jongeren. Daarnaast heeft zij recentelijk de cursus (bij)scholing Vertrouwenscontactpersoon bij de Academie voor Sportkader – NOC*NSF gedaan.

Back To Top
X