Ga naar hoofdinhoud
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap en betalen contributie

Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder). Na aanmelding wordt jaarlijks via automatische incasso het verschuldigde contributiebedrag geïncasseerd. Dit vindt voor aanvang van het tennisseizoen plaats. Zodra je contributie door ons ontvangen is, ontvang je zo spoedig mogelijk je spelerspas.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch voor het volgende jaar verlengd, tenzij je schriftelijk (per post of liever per e-mail aan ledenadministratie@joyjaagpad.nl) vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap bij de ledenadministratie hebt opgezegd. Let op: je uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.

Zeg je je lidmaatschap na 1 december op, maar voor 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening, voor welpen en jeugdleden € 20,-. Een opzegging na 1 maart is opzeggen per het einde van het seizoen. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Back To Top