ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Direct aanmelden bij Joy Jaagpad?
Klik op de button ‘Inschrijfformulier’ en vul je gegevens in.

Welpen (6 t/m 11 jaar), jeugdleden (12 t/m 17 jaar) en dagleden (spelen ma t/m vr tot 17.00 uur) kunnen zich voor 2018 direct als lid inschrijven bij Joy. Voor senioren en studenten hanteren we, helaas, een wachtlijst.

Aanmelden bij Joy Jaagpad is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op deze website. Jouw gegevens worden direct opgenomen in onze database (E-captain). Dit scheelt veel tijd, voor jou en voor de administratie van de vereniging. Bovendien beperkt het de kans op fouten.

Als je beginner bent en les wilt volgen, informeer dan eerst naar de mogelijkheden bij de tennisscholen. Als je niet in een lesgroep ingedeeld kunt worden is dit geen reden je lidmaatschap voortijdig te beëindigen.

Let op! Nieuwe leden zijn verplicht om Joy Jaagpad te machtigen voor automatische incasso van de contributie, maar er wordt geen geld geïncasseerd zolang je niet daadwerkelijk bent ingeschreven.

Lees hier onze privacyverklaring

Contributie 2018

Soort lidmaatschap
Contributie
Senioren* € 220,-
Daglid (ma-vr tot 17.00 uur) € 160,-
Daglid als ouder van een welp of jeugdlid (ma-vr tot 17.00 uur en in het weekend) € 182,-
Studenten € 138,-
Jeugdleden (12 t/m 17 jaar)* €  99,-
Welpen (6 t/m 11 jaar)* €  50,-
Welpen (6 t/m 11 jaar, waarvan een ouder lid is)* Gratis

* Senior: als je op 1 januari 18 jaar of ouder bent.
* Jeugdlid: als je op 1 januari jonger bent dan 18 jaar en ouder dan 11 jaar.
* Welp: als je op 1 januari jonger bent dan 12 jaar en ouder bent dan 5 jaar.

Administratiekosten

Alle nieuwe leden brengen wij éénmalig € 16,- inschrijfkosten in rekening, bovenop het geldende contributiebedrag.

Nieuwe pas nodig?

Verlies/diefstal

Ben je je pasje kwijt, verloren of is ie gestolen? No problem! Voor € 5,- bestel je een nieuwe bij Tina Ruijs via ledenadministratie@joyjaagpad.nl. Het duurt ca. twee weken voordat je je pas hebt.

Spoedpas

Heb je op zeer korte termijn een pas nodig? Dit kan al binnen 2 dagen geregeld zijn! De KNLTB stuurt in dit geval de pas direct naar je huisadres. De kosten hiervan bedragen € 10,-. Ook deze pas vraag je aan bij Tina Ruijs via ledenadministratie@joyjaagpad.nl.

Algemene voorwaarden Joy Jaagpad

Automatische Incasso

Nieuwe (en bestaande) leden zijn verplicht om Joy Jaagpad te machtigen voor automatische incasso van de contributie. Zonder machtiging kunnen wij je helaas niet inschrijven.
Je inschrijving wordt dan niet in behandeling genomen en uit de database verwijderd. Op het inschrijfformulier vul je direct je bankgegevens in.

Spelerspas

Alleen met een KNLTB Joy Jaagpad spelerspas voor het lopende tennisseizoen mag je op het park spelen! Dit geldt ook voor deelname aan competitiewedstrijden en officiële toernooien. Na ontvangst van de contributie (zie hieronder) ontvang je je spelerspas via het clubhuis.

Voor deze spelerspas lever je via e-mail een pasfoto in bij de ledenadministratie (ledenadministratie@joyjaagpad.nl). Zonder pasfoto en ontvangst van de contributie kunnen wij je aanmelding niet verwerken! Zorg voor deze pasfoto en voor voldoende saldo op je rekening.

Waaraan moet een digitale pasfoto voldoen?

Je pasfoto kun je uitsluitend digitaal aanleveren onder de volgende voorwaarden:

  • Je digitale pasfoto voldoet grotendeels aan dezelfde voorwaarden als een normale pasfoto;
  • Jij staat op de foto en die is recent, duidelijk en goed gelijkend;
  • De foto is recht van voren genomen, tegen een lichte, egale achtergrond;
  • De breedte van het hoofd op de foto is ongeveer tweederde van de fotobreedte;
  • Beide ogen zijn zichtbaar, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, wanneer de drager kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is;
  • Het hoofd is onbedekt, tenzij de aanvrager kan aantonen dat godsdienstige, levensovertuigelijke of medische redenen zich hiertegen verzetten. Wanneer het hoofd bedekt is, moet het gezicht duidelijk herkenbaar zijn;
  • Het bestandstype is .jpg;
  • De verhouding breedte / hoogte is ongeveer drie / vier;
  • Het formaat is tenminste 300 x 400 pixels;
  • Vermeld in de e-mail: je naam, bondsnummer en geboortedatum.

Studenten

Studenten komen alleen in aanmerking voor de gereduceerde contributie wanneer zij een kopie van een geldig bewijs van inschrijving voor een voltijdstudie naar de ledenadministratie hebben gestuurd (zie adres hieronder). Bestaande studentleden die voor 1 januari van het nieuwe jaar geen bewijs hebben ingestuurd worden geïncasseerd voor het bedrag van de seniorencontributie. Wordt het bewijs van inschrijving als student na 1 januari ingestuurd dan kan het verschil op verzoek worden gerestitueerd, maar wordt wel een bedrag van € 20,- administratiekosten berekend.

Gezinnen met Stadspas

Gezinsleden met een stadspas krijgen 15% korting op de contributie, en je betaalt geen administratiekosten. Dit aanbod geldt alleen voor jeugdleden en dagleden (ma t/m vr 9 -17 uur). Let op: het lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder).
 

Adres ledenadministratie
Ledenadministratie Joy Jaagpad
Postbus 90418
1006 BK Amsterdam
ledenadministratie@joyjaagpad.nl (bij voorkeur per e-mail)

Stilzwijgende verlenging lidmaatschap en betalen contributie

Ieders lidmaatschap wordt jaarlijks op 1 december met 1 jaar verlengd, tenzij je op tijd opzegt (zie hieronder).

Na aanmelding wordt jaarlijks via automatische incasso het verschuldigde contributiebedrag geïncasseerd. Dit vindt voor aanvang van het tennisseizoen plaats. Zodra je contributie door ons ontvangen is, ontvang je zo spoedig mogelijk je spelerspas.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt automatisch voor het volgende jaar verlengd, tenzij je schriftelijk (per post of liever per e-mail aan ledenadministratie@joyjaagpad.nl) vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar het lidmaatschap bij de ledenadministratie hebt opgezegd. Let op: je uitschrijving is pas definitief als je een bevestiging hebt ontvangen.

Zeg je je lidmaatschap na 1 december op, maar voor 1 maart? Dan brengen wij bij volwassenen € 50,- in rekening, voor welpen en jeugdleden € 20,-. Een opzegging na 1 maart is opzeggen per het einde van het seizoen. In dat geval is de volledige contributie verschuldigd.

Privacystatement

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging. Dit doen wij in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. Gegevens die nodig zijn voor de aanmelding voor het lidmaatschap van de KNLTB, worden doorgegeven aan de KNLTB. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor mailings van Joy Jaagpad. Door lid te worden van Joy Jaagpad, geef je aan dat je hiermee akkoord gaat.

Wijziging in voorwaarden

De algemene voorwaarden van Joy Jaagpad kunnen gewijzigd worden zonder individuele waarschuwing.