skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

Er zijn in de linker dameskleedkamer legionellabacteriën geconstateerd door de contractpartner van het stadsdeel, na opdracht van het stadsdeel dit te onderzoeken. In de drie andere kleedkamers van ons tennispark is eveneens gemeten, maar is geen legionellabacterie aangetroffen.
De gemeente heeft afgelopen vrijdag 27 januari direct legionellaveilige douchekoppen op de twee douches in de linker dameskleedkamer geplaatst waardoor zij stelt dat de veiligheid weer gewaarborgd is.

Weliswaar betrof deze meting de aanwezigheid van een zeer kleine hoeveelheid, echter wij vragen uw dringende aandacht voor het volgende:

Mocht u in de afgelopen periode van de betreffende douches gebruik hebben gemaakt, dan kan het zijn dat u aan de legionellabacterie bent blootgesteld. Dit is voor de meeste mensen niet gevaarlijk. Toch is het risico van infectie niet geheel uit te sluiten. Door het inademen
van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (nevel) kan namelijk infectie plaatsvinden. Slechts een klein deel van de geïnfecteerde mensen wordt ziek. De ziekte kan niet van de ene mens op de andere worden overgedragen en is dus niet besmettelijk.
Het drinken van water vormt ook geen risico.

Ondanks het zeer kleine risico, vinden wij het van belang u goed voor te lichten. Indien u meent dat u blootgesteld kan zijn aan de bacterie en last heeft of krijgt van de volgende verschijnselen, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw dokter.
De ziekte begint met een snel opkomende hoofdpijn, spierpijn en een ziek gevoel, gevolgd door longontsteking met koorts boven 39 °C. De incubatietijd bedraagt 2-19 dagen.

Back To Top
X