skip to Main Content
ALTC Joy Jaagpad || Jaagpad 48 || 1059 BP Amsterdam || ­ 020 341 31 51 info@joyjaagpad.nl Volg ons op Facebook en Instagram

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar staat altijd de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op de agenda. Dit jaar zal dat plaatsvinden op zondag 13 maart om 16 uur.

We zijn als bestuur nog bezig om te kijken hoe we dit jaar de ALV zullen gaan vormgeven met de huidige coronamaatregelen. Het liefst willen wij dit live gaan doen, maar we houden nog even een slag om de arm — zodra we een knoop hebben doorgehakt, laten we dit uiteraard weten!

Op de agenda van de ALV staat in ieder geval het bespreken van de financiële stand van zaken en het vaststellen van de contributie.

We hopen veel van jullie de 13e te zien!

Back To Top
X